Germinator nošeno

Germinator kompakt

Germinatori kompakt

Rb. Naziv Potrebna snaga Br opruga napred Br opruga nazad Radna širina Razmak nazad Radna dubina Transportna širina Masa kg
01. Vario Germinator 3,0 110 LE 20 30 3 m 7,5 cm 3-16 cm 3 m 2115
02. Vario Germinator 4,0 135 LE 26 40 4 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 2820
03. Vario Germinator 4,5 150-160 LE 30 45 4,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3170
04. Vario Germinator 5,0 180-190 LE 33 50 5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3520
06. Vario Germinator 5,5 190-210 LE 36 55 5,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3880
07. Vario Germinator 6,0 210-230 LE 40 60 6 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4230
08. Vario Germinator 6,5 240-260 LE 45 65 6,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4580
09. Vario Germinator 7,0 280-300 LE 48 70 7 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4920
10. Vario Germinator 3,0 C (Jedan red Crosscill valjak) 110 LE 20 30 3 m 7,5 cm 3-16 cm 3 m 2210
11. Vario Germinator 4,0 C (Jedan red Crosscill valjak) 135 LE 26 40 4 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 2980
12. Vario Germinator 4,5 C (Jedan red Crosscill valjak) 150-160 LE 30 45 4,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3310
13. Vario Germinator 5,0 C (Jedan red Crosscill valjak) 180-190 LE 33 50 5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3720
14. Vario Germinator 5,5 C (Jedan red Crosscill valjak) 190-210 LE 36 55 5,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3980
15. Vario Germinator 6,0 C (Jedan red Crosscill valjak) 210-230 LE 40 60 6 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4410
16. Vario Germinator 6,5 C (Jedan red Crosscill valjak) 240-260 LE 45 65 6,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4790
17. Vario Germinator 7,0 C (Jedan red Crosscill valjak) 280-300 LE 48 70 7 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 5180
18. Vario Germinator 3,0 CC (Dva reda Crosscill valjka) 110 LE 20 30 3 m 7,5 cm 3-16 cm 3 m 2340
19. Vario Germinator 4,0 CC (Dva reda Crosscill valjka) 135 LE 26 40 4 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3050
20. Vario Germinator 4,5 CC (Dva reda Crosscill valjka) 150-160 LE 30 45 4,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3420
21. Vario Germinator 5,0 CC (Dva reda Crosscill valjka) 180-190 LE 33 50 5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3810
22. Vario Germinator 5,5 CC (Dva reda Crosscill valjka) 190-210 LE 36 55 5,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4190
23. Vario Germinator 6,0 CC (Dva reda Crosscill valjka) >210-230 LE 40 60 6 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4560
24. Vario Germinator 6,5 CC (Dva reda Crosscill valjka) >240-250 LE 45 65 6,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4890
25. Vario Germinator 7,0 CC (Dva reda Crosscill valjka) 280-300 LE 48 70 7 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 5310

Germinator

Germinatori

Rb. Naziv Potrebna snaga Br opruge Radna širina Razmak Radna dubina Transportna širina Masa kg
01. Germinator 4,0 120 LE 40 4 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 2430
02. Germinator 4,5 140 LE 45 4,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 2740
03. Germinator 5,0 160 LE 50 5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3050
04. Germinator 5,5 180 LE 55 5,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3350
05. Germinator 6,0 210 LE 60 6 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4020
06. Germinator 4,0 120 LE 40 4 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 2580
07. Germinator 4,5 C (Jedan red Crosscill valjak) 140 LE 45 4,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 2910
08. Germinator 5,0 C (Jedan red Crosscill valjak) 160 LE 50 5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3260
09. Germinator 5,5 C (Jedan red Crosscill valjak) 180 LE 55 5,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3520
10. Germinator 6,0 C (Jedan red Crosscill valjak) 210 LE 60 6 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4270
11. Germinator 4,0 CC (Dva reda valjka Crosscill) 120 LE 40 4 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 2650
12. Germinator 4,5 CC (Dva reda valjka Crosscill) 140 LE 45 4,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 2960
13. Germinator 5,0 CC (Dva reda valjka Crosscill) 160 LE 50 5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3290
14. Germinator 5,5 CC (Dva reda valjka Crosscill) 180 LE 55 5,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3640
15. Germinator 6,0 CC (Dva reda valjka Crosscill) 210 LE 60 6 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4380

Kontakt