Kratka tanjirača

HURIKAN

HURIKANI

Rb. Naziv Potrebna snaga pre oranje Potrebna snaga posle oranje Radna širina Radna dubina Transportna širina Masa kg Broj diskovi
01. Satex Hurikan 2500 Nošeno 65 LE 80 LE 2,5 m 3-14 cm 2,5 m 1500 20
02. Satex Hurikan 3000 Nošeno 80 LE 100 LE 3 m 3-14 cm 3 m 1680 24
03. Satex Hurikan 4000 Nošeno sklopivo 110 LE 130 LE 4 m 3-14 cm 3 m 1680 32
04. Satex Hurikan 4000 Vučeno - sklopivo 110 LE 130 LE 4 m 3-14 cm 3 m 3200 32
05. Satex Hurikan 4500 Vučeno - sklopivo 130 LE 150 LE 4,5 m 3-14 cm 3 m 3400 36
06. Satex Hurikan 4500 F Nošeno sklopivo 130 LE 150 LE 4,5 m 3-14 cm 3 m 2400 36
07. Satex Hurikan 5000 Vučeno - sklopivo 170 LE 180 LE 5 m 3-14 cm 5 m 3700 40
08. Satex Hurikan 5500 Vučeno - sklopivo 180 LE 220 LE 5,5 m 3-14 cm 3 m 4000 44
09. Satex Hurikan 6000 Vučeno - sklopivo 220 LE 250 LE 6 m 3-14 cm 3 m 4500 48

Kontakt