Polu germinator

Polu germinatori

Rb. Naziv Potrebna snaga Br opruge Radna širina Razmak Radna dubina Transportna širina Masa kg
01. Satex Rs-180 Vario 35 LE 18 1,8 m 10 cm 5-18 cm 2 m 300
02. Satex Rs-200 Vario 45 LE 20 2 m 10 cm 5-18 cm 2,2 m 360
03. Satex Rs-220 Vario 55 LE 22 2,2 m 10 cm 5-18 cm 2,4 m 420
04. Satex Rs-250 Vario 60 LE 25 2,5 m 10 cm 5-18 cm 2,7 m 550
05. Satex Rs-290 Vario 75 LE 29 2,9 m 10 cm 5-18 cm 3,1 m 600
06. Satex Rs-320 Vario 85 LE 32 3,2 m 10 cm 5-18 cm 3,4 m 670
07. Satex Rs-350 Vario 90 LE 35 3,5 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 900
08. Satex Rs-370 Vario 95 LE 37 3,7 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 960
09. Satex Rs-400 Vario 100 LE 40 4 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1040
10. Satex Rs-450 Vario 110 LE 45 4,5 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1160
11. Satex Rs-500 Vario 120 LE 50 5 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1200
12. Satex Rs-550 Vario 133 LE 55 5,5 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1280
13. Satex Rs-600 Vario 140-150 LE 60 6 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 1380
14. Satex Rs-650 Vario 150-165 LE 65 6,5 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 1450
15. Satex Rs-700 Vario 170-180 LE 70 7 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 1580
16. Satex Rs-750 Vario 180-190 LE 75 7,5 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 1670
17. Satex Rs-800 Vario 190-200 LE 80 8 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 1820
18. Satex Rs-800 Vario 190-200 LE 80 8 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 1820
19. Satex Rs-850 Vario 200-210 LE 85 8,5 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 1930
20. Satex Rs-900 Vario 210-220 LE 90 9 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 2080
21. Satex Rs-950 Vario 220-230 LE 95 9,5 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 2190
22. Satex Rs-1000 Vario 230-240 LE 100 10 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 2400
23. Satex Rs-1100 Vario 250-260 LE 110 11 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 2610
24. Satex Rs-1200 Vario 280-300 LE 120 12 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 3180

Kontakt