Mašina za pripremanje setve

Mašina za pripremanje setve

Rb. Naziv Potrebna
snaga
Broj opruge Radna širina Razmak Radna dubina Transportna
širina
Masa kg
01. Satex Rs-180 35 LE 18 1,8 m 10 cm 5-18 cm 2 m 280
02. Satex Rs-200 45 LE 20 2 m 10 cm 5-18 cm 2,2 m 340
03. Satex Rs-220 55 LE 22 2,2 m 10 cm 5-18 cm 2,4 m 380
04. Satex Rs-250 60 LE 25 2,5 m 10 cm 5-18 cm 2,7 m 420
05. Satex Rs-290 75 LE 29 2,9 m 10 cm 5-18 cm 3,1 m 480
06. Satex Rs-320 85 LE 32 3,2 m 10 cm 5-18 cm 3,4 m 530
07. Satex Rs-350 90 LE 35 3,5 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 850
08. Satex Rs-370 95 LE 37 3,7 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 900
09. Satex Rs-400 100 LE 40 4,0 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 950
10. Satex Rs-450 110 LE 45 4,5 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1100
11. Satex Rs-500 120 LE 50 5 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1200
12. Satex Rs-550 135 LE 55 5,5 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1280
13. Satex Rs-600 140-150 LE 60 6 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1450
14. Satex Rs-650 150-165 LE 65 6,5 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1550
15. Satex Rs-700 170-180 LE 70 7 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 1680
16. Satex Rs-750 180-190 LE 75 7,5 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 1750
17. Satex Rs-800 190-200 LE 80 8 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 1820
18. Satex Rs-850 200-210 LE 85 8,5 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 1930
19. Satex Rs-900 210-220 LE 90 9 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 2080
20. Satex Rs-950 220-230 LE 95 9,5 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 2190
21. Satex Rs-1000 230-240 LE 100 10 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 2400
22. Satex Rs-1000 230-240 LE 100 10 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 2400
23. Satex Rs-1100 250-260 LE 110 11 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 2610
24. Satex Rs-1200 280-300 LE 120 12 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 3180

Kontakt